MIQUEL COLOMER SOLER
PINTURA

La vie en violet
Família 3.0
Cartografies emocionals
En blanc i negre
Homo habilis
Cyborgs
New-found man
Mercats financers
Pares
Contactes
Artistes i sants

FOTOGRAFIA

Arbres
Arbres i "Colors"
Autoretrat